top of page

Klangmassasje

Hva er klangmassasje

Klangmassasje kommer av ordet klang og massasje, der klangen utføres ved slag på skåler og lydens vibrasjoner gir massasje.

Hvor kommer det fra?

Denne form for behandling stammer fra eldgamle erfaringer fra India om hva lyd og vibrasjoner gjør med kropp og sinn.

Hvordan gir man klangmassasje?

Klangmassasje utføres ved at skålene settes på kroppen. Når man slår på de, føres lydens vibrasjoner og svingninger igjennom kroppen.

Mennesket består av 70% vann, og skålenes vibrasjoner forplanter seg i kroppens væske og videre ut i muskler,skjelett og organer.

 

Hvordan virker det? 

Skålene har flere ubevisste funksjoner. De velklingende tonene og vibrasjonene er i stand til å nå spenninger og  blokkeringer i kroppen der ingen annen form for fysisk massasje når frem. Klangmassasje er både avslappende, nyttig og til stor hjelp dersom man ønsker å gi slipp eller forsterke enkelte områder.

 

Hvem kan ha glede av klangmassasje?

Alle mennesker vil ha glede av å bruke klangmassasje. det er i tillegg veldig godt egnet for de som er mindre glad i fysisk nærhet, og er mer dyptgående enn vanlig massasje. Enhver som står i en vanskelig situasjon, kommer seg lettere igjennom disse periodene. Det har også vist seg at de med ADHD faller lettere til ro og kan fungere bedre i hverdagen. Tinitus pasienter har også forbedret sin livskvalitet. 

 

bottom of page