top of page

Med Neuro-Training viser DU vei til de beste løsningene for deg.

Jeg har fokus på restitusjon og løsningsorientering.
Har en helt åpen tilnærming.
Gir trygghet.
Det er stor faglig bredde i vår utdanning.


Jeg hjelper deg med å finne sammenhengen til utfordringen/problemet ditt og løse det ut fra det.


Jobber fysisk. F.eks. muskler, ledd, ryggvirvler, organer, ernæring osv.
Følelsesmessig. F.eks. stress, motivasjon, traume.


Mentalt. F.eks, holdning, misoppfattelse, tanker, levemønstre.
Stiller ingen diagnose.


Jeg bruker muskeltesting som kommunikasjonsredskap

bottom of page